Date: 27 אוג 2019
Cat: פרויקטים

TytoCare – טלרפואה

  • Client name: TytoCare
  • Year: 2014-2017
  • Field: מכשור רפואי - Medical Devices
  • Website: www.tytocare.com

TytoCare מספק את הקישור החסר בתחום הטלרפואה (Telehealth)- ביקור וירטואלי שלם, כולל בדיקה גופנית, שמטרתו היא להחליף את הצורך בביקור פיזי אצל הרופא.

בעזרת TytoCare רופאים יכולים לאבחן מצבים רפואיים ומחלות בצורה מדויקת יותר, מה שהופך את ההבטחה של תחום הטלרפואה למציאות.

עבורנו, לקחת חלק בפיתוח של פלטפורמה לטכנולוגיות רפואיות כה חשובות, היה מרגש מאוד.

OPEN POSITIONS